Læreruddannelsens videngrundlag og forskningsintegrering i et studenterperspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udvikler undervisnings-, arbejdsformer, som tematiserer spørgsmålet om læreruddannelsens videngrundlag på en konkret og tilgængelig måde for studerende, undervisere og praktiklærere: Gennem hvilke undervisnings- og arbejdsformer kan studerende, undervisere og praktiklærere få sat fokus på videngrundlaget for læreruddannelsens forskellige praksisformer?
De studerendes øvebaner foregår i kendte kontekster:
• forberedelse til undervisning og praktikvejledning,
• i undervisningen,
• i vejledning med praktiklærere,
• i studiegruppearbejde
I disse kontekster øver de studerende sig på forskellig vis på at anvende modeller (Lund & Nielsen, 2020) for forskningsintegrerende undervisning. Modellerne kan både anvendes som planlægnings- og analyseværktøjer - men også som observationsguides og rammesættende for evaluering.

Lægmandssprog

Projektet går ud på at lærerstuderende udvikler kompetence til at iagttage og kategorisere samt diskutere mødet mellem forskellige typer af viden - forskningsviden, erfaringsviden, teoretisk viden mm - i uddannelsens forskellige praksisfelter - i studiegrupper, i praktikken etc.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2001/07/21

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • videntyper
  • forskningsintegrering
  • videngrundlag
  • læreruddannelse