Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udvikler undervisnings-, arbejdsformer, som tematiserer spørgsmålet om læreruddannelsens vidensgrundlag på en konkret og tilgængelig måde for studerende, undervisere og praktiklærere. Der vil blive konstrueret og gennemført en række ’øvebaner’, der består i, at de studerende i kendte studiekontekster:

• forberedelse til undervisning og praktikvejledning,
• i undervisningen,
• i vejledning med praktiklærere,
• i studiegruppearbejde
anvender udvalgte modeller for videnstypologisering fx Healey, 2005. For yderligere eksempler på sådanne modeller se litteraturlisten. Anvendelsen af modellerne i øvebanerne kan fx indebære, at studerende lader sig inspirere af en udvalgt model i forberedelsen til en undervisningslektion. Men øvebanen kan også bestå i, at studerende analyserer undervisningens form og indhold med udvalgte modeller og således anvender modellerne analytisk og evaluerende. Modellerne anvendes tilsvarende i de praktikbaserede øvebaner. De studerendes øvelser med/anvendelse af modellerne er således omdrejningspunktet i projektet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2130/06/22

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • videngrundlag
  • læreruddannelse