Læreruddannelsesdidaktik. Narrativitet. Teamlæring.

Projektdetaljer

Beskrivelse

I udgangspunktet var det lærergruppens tanke, at det intensiverede samarbejde på tværs af læreruddannelsens fag forudsatte, at der i teamet blev arbejdet med egen kultur og indbyrdes relationer, f.eks. udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger. Samtidig var det vores intention at arbejde med, hvordan vi kunne inddrage de studerende, og hvordan denne opgave kunne løses i teamet. Det var således intentionen at arbejdet med udvikling af en læ-reruddannelsesdidaktik skulle løses i dialog og som et fælles ansvar mellem lærere fra linjefagene og de pædagogiske fag og de studerende.
Udgangspunktet for projektet var ligeledes overvejelser over, på hvilke måder vi kunne organisere en undervisning, der indeholder såvel teoretisk, videnskabsbaseret viden som praktisk kunnen og etisk dømmekraft – og som kunne få dette samspil til at fungere i praksis, f.eks. ved at have opmærksomhed på teammedlemmers forskellige ressourcer. Der var fra projektets start lagt op til at arbejde med udvikling af en fælles forståelse og et fælles sprog, der kan tydeliggøre de grundlæggende værdier og intentioner for alle i teamet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0330/06/05

Emneord

  • læreruddannelsen
  • didaktik
  • narrativitet