Læring i praktik

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med projekt læring i praktik, er at undersøge hvilken læring der opstår i praktikkken, og på hvilken måde dette udspiller sig i praktikkens læringsrum, på professionsbacheloruddannelserne til sygeplejerske og pædagog.
  Hvorvidt og på hvilken måde læring i praktikken former sig, lader til at være en generel problemstilling, idet der ikke synes at foreligge nogen entydig indsigt i/viden om, hvordan læring udspiller sig i praktikdelene af professionsbacheloruddannelserne.

  Projektet gennemføres som et komparativt kvalitativt undersøgelsesstudie.
  Det empiriske materiale indsamles gennem ikke deltagende observationsundersøgelser og deltagende observationsundersøgelser i fire udvalgte læringsrum på hver af de to uddannelsers praktiksteder.
  Der suppleres med opfølgende fokusgruppeinterviews af involverede studerende, vejledere og undervisere som indgår i observationsundersøgelserne.
  Efterfølgende foretages en komparativ analyse og konstruktion af cases.
  Det er på den baggrund et ønske at foretage en vurdering af på hvilken måde læringen i praktikken, lader til at rette sig imod implicitte dannelsesidealer og/eller eksplicitte kompetencebeskrivelser.

  Projektet udføres i et samarbejde mellem UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland og UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato03/01/1131/12/12