Læringsfællesskaber der virker

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet ”Læringsfællesskaber
der virker!”, er at styrke læreres og pædagogers
kompetencer til at anvende specialviden og specialressourcer
i det almenpædagogiske arbejde
med at skabe læringsfællesskaber for alle børn.
Samtidig er det projektets formål at styrke det
tværprofessionelle samarbejde i skolerne på
tværs af skoleledelser, kommunale støttesystemer
og medarbejdere.
Projektet realiseres gennem en tæt kobling mellem
kompetenceudviklingsforløb, aktionslæring i
praksis og praksisforskning.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem
Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune og
University College Lillebælt (UCL) i perioden
2015-2019. Alle skoler i de to kommuner deltager
i projektet og derudover inddrages en stor gruppe
kommunale fagpersoner med specialviden.
Til projektets gennemførelse er der bevilget penge
fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond til almene Formaal.
Kort titelEvaluering af projektet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1501/01/19

Emneord

  • pædagogisk arbejde