Læringsfællesskaber i matematik og naturfag

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udviklingsprojektet vil i et samarbejde mellem fagdidaktisk forsk-ning, læreruddannelse, lærerstuderende og folkeskole udvikle en model til generering af ny viden om undersøgelsesbaseret undervisning fra den didaktiske forskning og udvikling via lærerstuderende til folkeskolen samt tilbageførsel af erfaringer fra implementering af viden i praksis. Projektet vil følge 2 hold 2. års lærerstuderende igennem studiet og ind i deres 1. år som lærere med henblik på at registrere og dokumentere deres kompetence til at planlægge, gennemføre, evaluere og reflektere over undersøgelsesbaseret undervisning i et samspil med skolerne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1330/06/17

Emneord

  • undervisning