Læringsfællesskaber på tværs

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil indsamle erfaringer som på sigt kan udvikles til at øge samarbejdsmulighederne mellem folkeskolen og læreruddannelserne og universitetet. Projektets hypotese er, at udvikling af skolens matematikundervisning skal komme nedefra (buttom up-effekt) Projektet søger at undersøge hvordan lærere støttes til at arbejde på K3-niveau (Dale).
Forløbet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, læreruddannelsen i VIA og UCN samt udvalgte folkeskoler (i første omgang tre skoler i Jammerbugt kommune). Meningen er at projektet skal vokse sig større både ved de deltagende steder, men evt. også ved inddragelse af flere skoler. Det er indledt med et seminar og derefter udføres læringsfællesskaberne i tre mindre grupper med en fælles forberedelse, gennemførelse og efterbehandling i fællesskab mellem lærere og lærerstuderende. Der videndeles og konsulteres løbende i det oprettede fælles virtuelle læringsrum. Endelig rapporteres det i artikler eller en publikation af projektlederne og evt. med deltagelse af andre af læringsfællesskabsdeltagerne. Afsluttende samles erfaringerne i skolens fagteam og i læreruddannelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1331/12/15

Emneord

  • folkeskolen
  • lektionsstudier
  • lesson study
  • læringsfællesskaber