Læringsspor om pædagogik og undervisning

 • Bruzelius, Stine Rahr (Projektdeltager)
 • Iversen, Cille Aggerbeck (Projektdeltager)
 • Koefoed-Melson, Nanna (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Kompetenceforløbet "Læringsspor om pædagogik og undervisning" er tilrettelagt omkring tre tematiske læringsspor med en fælles didaktisk ramme. De tre tematiske læringsspor, som deltagerne har mulighed for at vælge imellem er:
  1. Anvendelsesorienteret undervisnings- og læringsdifferentiering
  2. Feedbackkultur og målsætning
  3. Udvikling og læring på tværs af emner og fag.
  På baggrund af forskningsbaseret viden vil hvert af de tre læringsspor berøre og arbejde med udfordringer, der knytter sig til institutionernes indsatsområder. Fælles for de tre læringsspor er inddragelse af viden om inklusion, arbejdet med at mindske betydningen af social baggrund og arbejdet med at skabe en sammenhængende 0-18 års tænkning.
  Kompetenceforløbets overordnede formål er:
  • At give deltagerne viden, redskaber og metoder til at arbejde med forandringsteorien på såvel netværks- som institutionsniveau.
  • At udvikle deltagernes didaktiske og pædagogiske handlerepertoire i relation til deres konkrete pædagogiske praksis og undervisning.
  • At blive metodisk velbegrundet gennem refleksion over egen pædagogisk praksis og undervisning.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/14 → …

  Samarbejdspartnere