Læringsstrategier og strategisk undervisning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er at udvikle teoretiske og empiriske erfaringer med brugen af læringsstrategier og hvordan refleksion over udbyttet af egen læring kan fortolkes i lyset af RPL. Desuden er formålet fastholdelse af studerende på læreruddannelsen og bedre studieudbytte for alle. F

ormålet med forskningsprojektet kan inddeles i fire delmål:

1. Kvantitativ kortlægning af de lærendes kompetencer i arbejdet med læ-ringsstrategier
2. Udvikling af en dansk DAACS teknologi (D-DAACS) set i lyset af RPL – rettet mod førsteårslærerstuderende og elever i folkeskolens udskolingsklasser.
3. Uddannelse af vejledere, der på baggrund af kortlægningen kan intervene-re og skabe muligheder for at hver enkel studerende/elev udvikler sig .
4. Udvikling (på baggrund af eksisterende forskning) af læringsressourcer, der er tilgængelige for studerende/elever samt vejledere.
Kort titelLæringsstrategier
AkronymLÆSSU
StatusIkke startet