Projektdetaljer

Beskrivelse

Det moderne globale samfund har mange udfordringer af kompleks og dynamisk art, og det er svært at specificere den specifikke viden studenter skal have til at løse morgendagens problemstillinger (Kirschner, 2001). `Design Thinking´ i undervisningen kan hjælpe studerende til at konstruere den viden der skal til for at løse endnu ukendte problemstillinger og tilegne sig såkaldte ”21 Century Learning Skills”. Underviserens traditionelle rolle bliver dermed udfordret.

Ud fra videoanalyse og teoretiske modeller er det muligt at fremstille et didaktisk design specielt tilrettet `Design Thinking´ processen i Makerspace. Det didaktiske design skal vejlede underviseren i hans skiftende roller gennem processen, tilpasset de deltagende studerende.

Projektet er toleddet:

Efterår 2016 / første fase:
En observations- og analysefase med indsamling af video samt teoretiske modeller. I første omgang er det observering af lærerstuderendes undervisning i VIAs Makerspace på Campus C . Fokus er på underviserens adfærd og observering er ikke participerende (fly on the wall). Observering af flere Makerspace forløb er ønsket men ikke på plads endnu. Resultatet af denne fase er et konkret didaktisk design med fokus på underviserens (forskellige) roller i undervisnings-processen.

Forår 2017 / anden fase:
Det didaktiske design fra første fase bliver afprøvet i konkret undervisning forløb – the International Exchange Week (marts 2017).
The International Exchange Week er et samarbejde mellem Rotterdam University of Applied Sciences , Hogeschool West-Vlaanderen , Comas Tel Aviv og Via University College (bygningskonstruktør uddannelsen 4. semester) . Inden for et centralt tema, vil en blanding af studerende fra alle de respektive skoler deltage i et parallel workshop forløb på hvert af de fire lokaliteter. Det vigtigste mål for projektet er at etablere relationer, opnå viden og udveksle erfaringer mellem de studerende fra de fire forskellige lande, og i samarbejde lære at løse en kompleks opgave på en professionel måde. Workshoppen karakter (intensivt, uformelt, internationalt, tværfagligt, tværkulturelt, eksperimentelt) lægger op til at bliver gennemført som ”Design Thinking” forløb i VIA´s Makerspace.

Min rolle i fase 2 skifter fra observerende til participerende (i sammenarbejde med Niels Schmidt). Forløbet bliver analyseret / evaluret igennem videoanalyse og interviews af de deltagende studerende. De danske studerende skal desuden evaluere forløbet og deres eget læreproces i en skriftligt reportage. Feedbacken fra forløbet bliver brugt til at forfine den didaktiske model.

Projektets end resultat vil bidrage med inspiration til IT-didaktik og designprocesser i VIAs professionsuddannelser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/04/1619/06/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • design thinking
  • digital fabrikation
  • Makerspace
  • konstruktionisme

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.