Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger med udgangspunkt i sociokulturel teori læsevejlederes meningsskabelse i databrug i forberedelse, i dialoger sammen med skoleledelse samt i vejledningssituationer. Ved brug af metoden shadowing (skygning) undersøges, hvordan læsevejlederes meningsskabelse i databrug finder sted i folkeskolen. Projektet bidrager med ny viden om, hvordan vejledere skaber mening ifm. databrug med særligt fokus på meningsskabelse i samspil med ledelse og lærere. Projektet vil udvikle praksisanbefalinger ift. organisning af vejledning generelt og ift. databrug for læsevejledere specifikt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • databrug
  • læsevejledere
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • meningsskabelse
  • organisation
  • ledelse
  • PLC
  • læsevejledere