Læsevejledning i netværk - et blik på videnscirkulering i professionelle læringsfællesskaber

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet undersøger, hvordan viden cirkulerer i professionelle læringsfællesskaber (PLF) for læsevejledere. Forskning har vist, at PLF er betydningsfuld for videndeling af professionelle, i Danmark er der endnu sparsom med forskning i PLF i relation til læsevejledning (Bates & Morgan, 2018; Marsh et al., 2015; Spillane et al., 2016; Stoll et al., 2006). Gennem observationer og interviews undersøges, hvordan viden skabes, konstrueres og cirkulerer mellem kommunale PLF’er og læsevejledningspraksisser på skoler. Projektet har et praksisteoretisk perspektiv og sociomaterielt perspektiv (Fenwick & Nerland, 2014), som giver mulighed for at undersøge både mennesker og materialiteter, som fx læremidler og forskningsvidens betydning for læsevejlederes vidensskabelse specifikt og for læsevejledningen generelt
AkronymLIN
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2301/08/25

Samarbejdspartnere

  • UC SYD (leder)
  • Læremiddel.dk (Projektpartner)

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • læsevejledning
  • viden
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • professionelle læringsfællesskaber