Løber sundhedprofessionerne med?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger relationen mellem forskellige sundhedsprofessioner i sundhedsvæsenet og den fysisk aktive men skadede motionsløber. Relationen beskrives og analyseres gennem besvarelsen af følgende forskningsspørgsmål:

1. Hvordan påvirkes aktivitetsniveauet af en muskuloskeletal skade hos motionsløbere, i tiden inden der tages kontakt til en sundhedsprofessionel?

2. Hvor mange skadede motionsløberer ses af en sundhedsprofessionel og hvad er tidshorisonten fra skade til første kontakt?

3. Hvilke sundhedsprofessioner ser den skadede motionsløber i deres kliniske praksis og hvordan fordeler patientgruppen sig på tværs af sundhedsprofessioner?

4. Påvirkes tidshorisonten med totalt fravær fra løbetræning af den skadede motionsløbers valg af sundhedsprofession?

Det forventes at projektet resulterer i et overblik over en relation, hvor en stor andel af skader formodent-ligt ikke ses af en sundhedsprofessionel, resulterer i et kraftigt fald i aktivitetsniveau og har en uhensigts-mæssig lang tidshorisont inden en eventuel første kontakt tages. Primærsektoren og fysioterapeuter ser den største andel af skaderne, mens resten fordeler sig over en bred vifte af forskellige sundhedsprofessioner. Sundhedsprofessionernes uddannelsesmæssige kompetencer påvirker tidshorisonten med totalt fravær fra løb og det antages at den korteste tidshorisont findes blandt skadede motionsløbere der ser en fysioterapeut.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/08/2031/12/21

Emneord

  • bevægelse
  • fysisk aktiv
  • fysioterapi
  • patienter
  • motion