LAB X

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lab. X er et EU projekt, der grundlæggende rummer en række forskellige laboratorier – eller ”Living Labs”, der fysisk har været placeret på en institution i en kommune. De forskellige laboratorier er alle bemandet med en bestyrer, der
har haft en oordinerende rolle, som projektleder på de respektive laboratorier.
Udover bestyreren har et laboratorium involveret mindst én privat virksomhed og
én kommune og derigennem givet adgang til en række borgere og kommunale
medarbejdere.

Projektet har til formål
1. At udvikle og styrke effekten af Living Labs. som eksperimentarium for Nordjysk erhvervsudvikling på sundheds- og velfærdsområderne gennem aktivt samarbejdende netværk og partnerskaber
på tværs af regionens institutioner, virksomheder og uddannelses-/videninstitutioner.
2. At markedsmodne
produkter og initiativer ved at facilitere udvikling og vækst gennem systematisk etablerede innovationssamarbejder mellem offentlige serviceudbydere indenfor sundheds- og velfærdsområdet, private virksomheder og brugere.
3. At komme fra brugerbehov til implementering af løsninger i praksis gennem udvikling og afprøvning af konkrete modeller for nye og mere brugerinddragende måder at levere sundheds- og velfærdsinnovation på.

Projektet retter sig mod at kombinere og optimere 4 ”bundlinjer”
1) Erhvervsøkonomisk vækst gennem tættere samarbejde mellem borgere, offentlige institutioner og virksomheder i udvikling, tilpasning og produktion af relevant sundheds og velfærdsteknologi
2) Offentlige omkostninger
3) Borgernes oplevelse af kvalitet i velfærdsydelserne
4) Videnopbygning.Mindst fire kommuner, 15 private virksomheder og tre uddannelses- og vidensinstitutioner deltager i projektet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/10/1219/12/14

Samarbejdspartnere

Emneord

  • empowerment
  • innovation
  • partcipatoriske designs
  • brugerdrevne metoder
  • offentlig-privat samarbejde
  • velfærdsteknologi
  • velfærdsteknologi