Projektdetaljer

Beskrivelse

Laboratoriets formål er at skabe et miljø for refleksion over videnskabsteori i professionsregi, til gavn for både forsker- og underviserperspektiver.
Sammen vender vi videnskabsteorien på hovedet og spørger, om den kan bringes i spil på andre måder i undervisningen. I laboratoriet arbejder vi i fællesskab med videnskabsteoretiske tekster, der knytter sig til professioner og praksis, samt diskuterer centrale tematikker og perspektiver.

Vi diskuterer desuden spørgsmålet om, hvordan vi i forskellige professioner og på forskellige måder inddrager videnskabsteori i vores undervisning. Hvad er de didaktiske og pædagogiske udfordringer vedrørende undervisning i videnskabsteori? Hvordan opleves de studerendes udfordringer (og glæder) ved videnskabsteorien? Hvordan bruger de studerende den?

Projektet udarbejder et casemateriale og bidrager til et empirisk studie knyttet til laboratoriets form og virke.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/22

Emneord

  • professionsuddannelser
  • videnskabsteori
  • professioner
  • prakisis