Projektdetaljer

Beskrivelse

uddannelserne fra 2011 og frem desværre været dalende. I denne periode er efterspørgslen på STEM-kompetencer i nordjyske virksomheder samtidig steget markant med 88%, mens samme efterspørgsel generelt i landet blot er steget med 41% (Højbjerre, Brauer & Schultz, 2019). Cirka 1/3 del af de opslåede stillinger i Nordjylland bliver derfor ikke besat med de ønskede faglige kompetencer. Der er således et tydeligt gab mellem den stigende efterspørgsel på STEM-kompetencer, som er med til at sikre den regionale udvikling, og interessen for de STEM-relaterede uddannelser i Nordjylland.
Formålet med LabSTEM Nord projektet er derfor, gennem en integreret og sammenhængende indsats på tværs af hele uddannelseskæden, at sikre, at børn og unge fastholder interessen for STEM-fagene. Derved bidrager projektet til at indfri målsætningen om, at 20% flere fuldfører en videregående STEM-uddannelse inden 2028 (Nordjysk Teknologipagt, 2019). Herigennem sikres både de nordjyske virksomheders muligheder for at besætte ledige stillinger med de ønskede STEM-kompetencer, men også den regionale udvikling generelt, således at nye virksomheder fortsætter med at komme til og herigennem mindsker det videnstab der sker, når en stor del af STEM-uddannede fraflytter regionen efter endt uddannelse.
LabSTEM Nord projektet er en succes når vi:
1) med udgangspunkt i en forståelse for centrale problemstillinger inden for rekruttering og motivation for STEM-fagene har udviklet en sammenhængende problem-baseret STEM-didaktik som er anvendelig på tværs af alle uddannelsesniveauer,
2) gennem opbygning af et nordjysk lærerfællesskab udvikler konkrete problem-baserede og praksisnære STEM-undervisningsforløb til anvendelse i hele uddannelseskæden, og
3) med afsæt i relevante indikatorer (herunder motivation for STEM-fag og STEM karriereveje ifm. overgange) kan se en forventet stigning i antallet af unge i regionen, der vælger en STEM-uddannelse, herunder især flere unge kvinder.
Kort titelLabSTEM Nord
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2101/03/24

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • STEM
  • Labs
  • Teknologipagten