Lavt indgangsniveau i naturvidenskabelige fag i sygeplejerskeuddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

På Sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ var andelen af optagne studerende med ringe eller ingen forudsætninger i naturvidenskabelige fag øget ved optaget i 2009 og 2010. I 2010 gennemførtes derfor projektet ”Lavt indgangsniveau i naturvidenskabelige fag i Sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ og konsekvenser i forhold til at lære og bestå de naturvidenskabelige fag” for nogle af de tildelte trepartsmidler. Projektets mål har dels været at undersøge, hvilke metoder der kan anvendes for at give de studerende, der ved studiestart i 2010 havde ringe eller ingen forudsætninger i naturvidenskabelige fag et fagligt fundament for den kliniske undervisning. Dels har formålet være at mindske frafaldet af studerende på 1. semester. Ved studiestart i 2010 blev de studerende inddelt på hold ud fra deres forudsætninger i naturvidenskabelige fag, og der blev anvendt differentierede undervisningsformer.
Sammenligning af optag 2009 og 2010 har vist at en større andel studerende med ringe eller ingen forudsætninger i naturvidenskabelige fag gennemfører 1. semester - på trods af, at der har været optaget flere studerende i 2010 med ringe eller ingen forudsætninger i naturvidenskabelige fag. Projektet anbefaler, at holdsammensætningen på et optag differentieres ud fra de studerendes forudsætninger i naturvidenskabelige fag, og at der anvendes differentierede undervisningsformer, der understøtter de studerendes læringsstil. Herudover anbefales det, at der etableres et forkursus i naturvidenskabelige fag - biokemi, fysik, kemi og regning – forud for studiestart til studerende med ringe eller ingen forudsætninger i naturvidenskabelige fag.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1031/12/11

Emneord

  • naturvidenskabelige fag
  • Lavt indgangdsniveau
  • gennemførelse
  • Sygeplejerskeuddannelsen