Ledelse af den synligt lærende skole

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektforløbet gennemføres i partnerskab med 3-kommunesamarbejdet 3K med deltagelse af Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe Kommuner.

  Projektet er et udviklingsprojekt, der understøtter ledelsesdimensionen i det samlede projekt ”Alle elever skal lære at lære mere”, og projektet indgår dermed som en del af et større A.P. Møllerstøttet kompetenceudviklingsprojekt om synlig læring.

  Fundamentet er Elevcentreret ledelse, som understøtter såvel teoretisk indsigt og praktiske metoder i forhold til ledelsesrollen. Projektforløbet bygger oven på den teoretiske viden og de erfaringer med synlig læring, som deltagerne har opnået i forløbet med ”Synlig læring 1”. Der lægges vægt på dels en distribueret ledelsestænkning, hvor LIC’er (Learning Impact Coaches) og ledelse i synligt læringsteam til sammen skal styrke skolens elevcentrerede ledelseskraft, dels en ledelsestilgang, hvor der ledes tæt på de professionelles praksis og dermed elevernes læring og trivsel.

  Temaerne og den forskningsbaserede model for elevcentreret ledelse er følgende:
  - Lederens rolle i praksisfeltet – fx anvendelse af forskellige iagttagelsesmodeller (Instructional rounds o.l.)
  - Den lærende samtale
  - Databaseret ledelse, herunder målstyret ledelse
  - Ledelse af et professionelt læringsmiljø, herunder ledelse gennem ressourcepersoner
  - Feedback for ledere – herunder inddragelse af elevernes feedback til skolen
  - Anvendelse af relevant viden om børns læring – fx Læringens anatomi (v. Hattie, Yates)

  Kompetenceudviklingen inden for temaerne vil i projektet som fundament have den tankegang, som er repræsenteret i Viviane Robinsons ledelsesmodel for elevcentret ledelse.

  Lægmandssprog

  Projektet har til formål at styrke den elevcentrerede ledelse af synlig læring på skolerne i de tre deltagende kommuner: Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe Kommuner

  Nøgleresultater

  I henhold til den løbende evaluering er det tydeligt, at der er sket en markant stigning i deltagernes viden, færdigheder og kompetencer til at løse opgaven.
  Kort titelLedelse af den synligt lærende skole
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1731/07/19