Ledere og kollegers vurdering af de nyuddannedes kompetencer - lærer-, sygeplejerske- og pædagoguddannelse

 • Volquartz, Anne- Marie (Projektdeltager)
 • Henriksen, Claus (Projektdeltager)
 • Wurr, Charlotte (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Aftagerprojektet, som nu foreligger i sin fulde rapportform, er et projekt iværksat gennem Udviklingsafdelingen i UCSJ` regi af Dekan Johny Lauritsen.
  Projektet er udarbejdet af Cand.scient. Anna-Marie Volquartz, Sygeplejerskeuddannelsen, Nykøbing F. Lektor Cand.pæd. pæd. Claus Henriksen, Pædagoguddannelsen, Nykøbing F. og Projektkoordinator Lektor Cand.phil. Charlotte Wurr, Læreruddannelsen, Vordingborg.
  Projektet blev igangsat august 2008 og er færdiggjort i sommeren 2009 og er et tværgående undersøgelsesprojekt af aftagers vurdering af nyuddannede sygeplejersker, pædagogers og læreres kompetencer. Vores hensigt med projektet er at afdække de nyuddannedes kompetencer ﰀ manifesteret og vurderet gennem deres aktive virke i professionen i forhold til de forventninger aftagere har til nyuddannede.
  Aftagerne er i dette projekt indkredset til ledere og kollegers vurderinger af nyuddannede. Vores undersøgelsesprojekt er udviklet omkring et kombinationsdesign, hvor vi metodisk og operationelt har arbejdet kvantitativt og kvalitativt for at afdække, analysere og vurdere den rige datamængde, som vi har haft i hænderne. Gennem det empiriske undersøgelsesmateriale har vi indkredset udfordringer til de 3 uddannelser, som trækkes frem i projektets konklusion.
  Projektet er i sig selv blevet meget omfangsrigt ﰀ og foreligger nu i sin endelige form. Vi har valgt, at inddrage læseren direkte gennem indblik og indsigt i vores konstruktion, kvantitative og kvalitative analyser undervejs ﰀ for at kunne følge vores veje til projektets konklusioner og udfordringer for uddannelserne. Projektet som sådan rummer flere muligheder for, qua vores datamateriale, at indkredse og analysere områder og felter i de 3 professioner ﰀ end det har været os muligt at eksplicitere i denne rapport. Der ligger allerede på nuværende tidspunkt materiale til mere granskning.
  Projektgruppens samarbejde har været et centralt omdrejningspunkt for projektets tilblivelse og udfærdigelse. Gensidigt ansvar og forpligtigelse med fokus på styrken og anerkendelse af hinandens faglige afsæt i arbejdsfællesskabet har været berigende for samarbejdet. Vi har hver især kunnet bevæge os sammen og hver for sig i det arbejde, der her foreligger med fokus på det særlige uddannelserne bag os repræsenterer - med sigte på at indkredse centrale specifikke og fælles udfordringer for de 3 uddannelser. Undring, nysgerrighed, arbejdsomhed, gensidigt ansvar, anerkendelse og humor har været vigtige samarbejdende værdier i processen hertil.
  Vi vil fra projektgruppen sige en stor tak til vores informanter ﰀ såvel for den kvalitative del som den kvantitative del af undersøgelsen. Vi sætter pris på jeres tid og engagement - som I har brugt hver især. Tak for det ﰀ det har været uvurderligt!
  Dernæst vil vi gerne rette en særlig tak til Johny Lauritsen, Dekan for Udviklingsafdelingen i UCSJ. Vi vil gerne sige dig tak for din konstruktive tillid, imødekommenhed og anerkendelse, som vi har modtaget undervejs. Det er vigtigt og betydningsfuldt for arbejdsproces og produkt. Sluttelige vil vi sige en stor tak til Jan Kampmann, Professor for Instituttet for Uddannelsesforskning, RUC, som har været vores forskningsvejleder i projektet. Du har været en imødekommende, konstruktiv, kreativ og udfordrende modspillende medspiller undervejs i vores proces og ved projektets afslutning. Det er berigende.
  Herfra vil vi overlade dig ﰀlæseren til det univers, vi bla. har befundet os i det sidste års tid. Vi kører hårdt på i forhold til projektets konstruktion, kvantitative og kvalitative del for at afrunde og konkluderer på udfordringer for de 3 uddannelser. Det er muligt, hvis du ønsker det lidt behændigt ﰀ at gå specifikt til værks i læsningen og ind i de enkelte professions- og uddannelsesfelter. Dernæst vil vi gøre dig opmærksom på, at der på UCSJ` s hjemmeside er adgang til mere kortfattede del konklusioner og afsluttende konklusioner for projektet.
  Kort titelAftagerprojektet
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/0810/07/09

  Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.