Leg og øvelse - Mod en legende øvelsesdidaktik på læreruddannelsen

  • Hansen, Søren Hørning (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I legeforskning finder man ikke meget refleksion over, hvordan leg befordres af øvelse. Dette kan skyldes en underliggende antagelse om, at leg er noget naturligt og medfødt: en evne, vi er udstyret med fra fødslen og som vi derfor ikke behøver at øve.

I min empiri med legende tilgange i almen didaktik og matematik ser jeg et andet mønster: at leg er noget studerende bliver bedre til gennem øvelse. Eller anderdeles formuleret: at de studerendes leg snarere end blot at være noget naturligt og givet er noget de bliver bedre til gennem øvelse.

Derfor forsøger jeg med projekt at udfordre legeforskningens negligering af øvelse. Jeg undersøger to måder, hvorpå øvelse kan virke befordrende for leg: at øvelse kan virke befordrende for leg ved dels at reducere kontrolleret opmærksomhed, dels ved at reducere angst/usikkerhed - to forhold, jeg betragter som antitetiske i forhold til leg.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/2030/06/23

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • leg
  • øvelse
  • ekspertise
  • opmærksomhed

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.