Projektdetaljer

Beskrivelse

LegeKunst er et løft til 0-6 års-området. Gennem tættere fællesskaber, samarbejder og forskning bliver vi klogere på, hvad der sker i børns møde med kunst og kultur.
Vi spørger bl.a.: hvordan kan kunst og kultur skabe kvalitet i leg, dannelse og nye fællesskaber? Hvordan fremmer leg f.eks. dannelse, og hvordan ser vi tegn på dannelse? Projektet øger bevidstheden om børns møde med kunst og kultur og de voksnes rolle i dette møde.
LegeKunst giver et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem forskning og vedholdende møder i hverdagen med kunst og kultur. Gennem praksisbaseret forskning og aktionslæring har vi fokus på, hvordan vi gennem kunst og kultur kan skabe kvalitet i børns leg og dannelse.
LegeKunst skaber faglige fyrtårne med solid viden om leg, dannelse og fællesskaber gennem praksis og videndeling
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/03/1922/07/22