Legende læring - pædagogers deltagelse i børns leg

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ud fra en forskningsbaseret viden om legens betydning for børns læring, er projektets formål at undersøge pædagogers deltagelse i børns leg og hvordan leg og læring konstitueres ud fra henholdsvis et børne- og voksenperspektiv. Opfatter børn og voksne, leg og læring som forskellige, ens eller sammensmeltende fænomener? Hvilke effekter kan voksnes opfattelser af leg og læring iagttages at have i forhold til den måde voksne strukturerer samt deltager i lege og læringsmiljøerne i dagtilbuddet?

Forskningsspørgsmål:
Hvorvidt og hvordan deltager pædagoger i børns leg set i et læringsperspektiv? [hvordan kan det forstås i børne- og voksenperspektiv]

Undersøgelsesspørgsmål
Hvad er legende samspilsformer imellem børn og voksne?
Hvordan ser legende samspilsformer ud imellem børn og voksne?
Hvad kan man sige om de voksnes ageren og positioner?
Hvilken betydning har det fysiske legemiljø (kontekst, struktur og rammer) for deltagelse i børns leg og de voksnes legende tilgang til samspillet? Inviterer det fysiske miljø den voksne til at deltage?
Kort titelLegende læring
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2024/12/20

Emneord

  • Børn og unge
  • Leg
  • børnehave
  • dagtilbud
  • involvering
  • deltagelse
  • Pædagoger