Lektionsstudier med systemisk funktionel lingvistik som afsæt for sprogbaseret undervisning i mundtlighed.

  • Mogensen, Arne (Projektdeltager)
  • Maibom, Inger (Projektdeltager)
  • Bock, Kathrin (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har et eksplorativt empiridesign. Vi vurderer løbende, hvilken type af empiri, der kan bibringe nye perspektiver til viden om sprog og sprogforståelse og triangulerer de empiriske materialer. I empiriindsamlingen har vi et særligt fokus på dels videooptagelser og dels analyse af samme:

Vi undersøger bl.a.:
- Eksisterende mundtlighedspraksisser i klasserne (blandt elever og lærere) gennem feltobservationer, hvor vi nedskriver feltnoter og feltkommentarer.
- Elevernes mundtlige fremstillinger, som tager form gennem arbejdsprocesser.

Vi analyserer bl.a.:
- det empiriske materiale ud fra en forståelse af at sprog produceres i bestemte sociale kontekster (klasserum og undervisning) med bestemte kulturelle kontekstmarkører (skoler og skolekulturformer)
- det empiriske materiale med henblik på at begribe og beskrive, hvordan undervisning, mundtlighed, læreprocesser og skolekulturer til sammen udgør et læringsrum for elevernes faglige læring.
- det empiriske materiale med henblik på at udvikle interventioner - i samarbejde med skolens lærere og vejledere - i form af aktiviteter, tiltag og pædagogikker, der skal forandre for at forbedre eksisterende mundtlighedspraksisser. Målet er at sætte interventioner i gang, som kan understøtte faglig læring.

Endelig interveneres:
- i klasserumspraksisser ved at udfordre de eksisterende mundtlighedspraksisser og afprøve forskellige nye måder at arbejde med mundtlighed på
- i lærernes måde at gennemføre undervisning på, med det formål at få mundtlighed til at blive et læringsredskab for eleverne, og få lærerne til at demonstrere, hvordan man kan arbejde med mundtlighedsprocesser i et læringsperspektiv.
- i elevernes forskellige måder at arbejde med mundtlighed på, med det formål at få mundtlighed til at blive et læringsredskab for faglig læring med og i sprog og tekster.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1331/12/15

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Silkeborg Kommune (Projektpartner)

Emneord

  • danskundervisning
  • Systemisk funktionel lingvistik i skolen, genrepædagogik
  • Genrepædagogik
  • Mundtlighed
  • Sprogbaseret pædagogik