Lektionsstudier som gateway til og udvikling af læreres praksis i dansk og matematik

  • Kaas, Thomas (Projektdeltager)
  • Østergren-Olsen, Dorte (Projektdeltager)
  • Skott, Charlotte Krog (Projektleder)
  • Rasmussen, Marie Dahl (Projektdeltager)
  • Skafte-Holm, Charlotte (Projektdeltager)
  • Kristiansen, Heidi (Projektdeltager)
  • Møller, Hanne (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger læreres planlægningspraksis i matematik og dansk, dels i forhold til særlige kendetegn, og dels i forhold til muligheder for at udvikle den. Ambitionen med projektet er at bidrage med viden om:

1) Hvilke potentialer og barrierer læreres gældende planlægningspraksis rummer, hvis målet er at realisere en undervisning, hvor der er sammenhæng mellem fagdidaktisk grundlag, faglige læringsmål og undervisningsaktiviteter.
2) Hvordan læreres fagdidaktiske planlægningskompetence kan udvikle sig, når man inddrager forskningsviden i sin praksis.

Da både matematik og dansk er del af projektet, er der også et sammenlignende perspektiv: Hvilke forskelle og ligheder er der mellem læreres planlægningspraksis i de to fag.

Projektet bruger den såkaldte lektionsstudiemetode. Det er en forskningsunderbygget metode, der baserer sig på praksisnært samarbejde mellem forskere og lærere om udvikling og kvalificering af undervisning. Desuden indtager netop planlægningsfasen en central plads i metoden.

Der er to niveauer i anvendelsen af lektionsstudier i projektet. På det første niveau anvendes lektionsstudier som metodisk greb til at undersøge læreres planlægningspraksis. På det andet niveau er lektionsstudier i sig selv forskningsgenstand, idet projektet netop undersøger lektionsstudier som metode til praksisnær fagdidaktisk kompetenceudvikling af lærere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato12/02/1430/06/16

Samarbejdspartnere

Emneord

  • undersøgelsesmetodik
  • lektionsstudier
  • planlægningskompetence

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.