Lektionsstudier - udvikling af undervisningspraksis for lærerstuderende og professionelle lærere

Projektdetaljer

Beskrivelse

I samarbejde mellem lærere og lærerstuderende afprøves lesson study formatet i en konkret skolepraksis, hvor der forinden og efterfølgende reflekteres over konsekvenserne af de didaktiske valg, der er foretaget i planlægningsfasen.
Udvalgte praktikgrupper af studerende fra hold 12.32 og 12.33 på Læreruddannelsen i Aarhus deltager i projektet. For de praktikgrupper, som deltager, ændres praktikvejledningsseancerne til lektionsstudieforløb.

Hypotesen er, at den nuværende forståelse og udmøntning af praktik kan kvalificeres ved indførelse af Lesson Study forløb. Detrfor undersøges følgende antagelser:
1. Der er forskel på det samarbejde, der etableres omkring planlægning af undervisning i praktikforløb og i et lesson study forløb med enkeltlektioner. Gensidighed, bedømmelse og ligeværdighed er i spil.
2. Den kollegiale samtale mellem lærere med praksiserfaring og lærerstuderende med teoretisk viden om lesson study har bedre vilkår i samtaler struktureret med baggrund i LS end i de samtaler om planlægning og udførelse af undervisning, som normalt foregår i forbindelse med praktik.
3. Lesson study gør det lettere at afprøve og få erfaring med nye metoder og faglige emner end når den enkelte lærer selv søger en sådan udvikling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/09/1231/12/15

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Aarhus Kommune (Projektpartner)

Finansiering

  • Globaliseringsmidler

Emneord

  • folkeskolen
  • lektionsstudier
  • lesson study
  • praktik