Literacypædagogik på formel - En undersøgelse af SPELL, en programbaseret skriftsprogsintervention, set fra flere perspektiver

 • Wiwe, Annika (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets undersøgelsesspørgsmål:
Hvad sker der når en programbaseret skriftsprogsintervention , SPELL, møder dansk pædagogisk praksis?
Herunder:
- Hvordan afvikles SPELL i udvalgte danske børnehaver?
- Hvordan opleves interventionen af børn og pædagoger?
- Hvilke sproglige erfaringer får børnene med sig i denne type
sprogarbejde (teoretisk diskuterende)
- Hvilke fordele og ulemper ses ved det programbaserede (skrift)
sprogarbejde, når man inddrager flere stemmer og perspektiver på
det?
Projektet ønsker at diskutere konceptpædagogikken på 0-6års-området som en blandt flere måder at bedrive sprogpædagogik på.
Projektet diskuterer med forskellige sprogparadigmer og traditioner indenfor sprogarbejde: den skandinavisk literacyinspirerede tilgang overfor den amerikanske mere naturvidenskabelige tilgang. Begge tilgange rummer fordele og ulemper, der her trækkes frem i forbindelse med det konkrete tiltag SPELL og den måde det opleves og udføres på.

Projektet knytter (som de fleste nutidige sprogteorier og forskningsprojekter i Danmark) an til en sociokulturel læringsforståelse hvor sprogpædagogisk arbejde handler om:
- At barnet hører et rigt og varieret sprog via sproglige rollemodeller,
- At barnet selv får lov til at bruge og eksperimentere med sproget
- At voksne eller mere sprogligt kompetente responderer på barnets
sprog og udvider det
- At barnet møder situationer med nærvær og fælles opmærksomhed.
(AW Systime, 2015)
Projektets grundlag er data indsamlet ved videoobservation og interviews af pædagoger og børn i to daginstitutioner med meget forskelligt børnegrundlag.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15

Emneord

 • sproglig udvikling
 • sprogpædagogisk arbejde tidlig skrift, literacy, early literacy, emergent literacy, daginstitution, børnehave, børnesprog, sprogudvikling, skriftsprogsudvikling, konceptpædagogik, manualbaseret sprogpædagogik, sprogmiljø, kvalitet i dagtilbud, kommunikativt miljø, sprogstimulering, Dialogisk læsning, samtaler, dialoger
 • tidlig skrift
 • literacy
 • early literacy
 • daginstitutioner
 • børnehaver
 • børnesprog
 • sprogudvikling
 • skriftsprogsudvikling
 • konceptpædagogik
 • manualbaseret sprogpædagogik
 • sprogmiljø
 • kvalitet i dagtilbud
 • kommunikativt miljø
 • sprogstimulering
 • dialogisk læsning
 • samtaler
 • dialoger