Livskvalitet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Oplevelser af livskvalitet efter strålebehandling for hoved-hals cancer blandt to målgrupper af mænd

  Lægmandssprog

  Det er påvist at patienter, der har fået strålebehandling mod hoved-hals cancer, kan få alvorlige senfølger i form af mundtørhed. Disse senfølger kan være forbigående eller de kan være blivende således at patienter skal leve med mundtørhed resten af deres liv. Hvad enten senfølgerne forsvinder eller er blivende, så vil de påvirke patientens livskvalitet, da patienter med mundtørhed oplever en række andre bivirkninger, såsom mundhule infektioner, huller i tænderne, og tale-, smage-, synke- og spisebesvær, som igen kan medføre en social isolation og mangel på intimitet i relationer.
  På baggrund af de behandlingsinducerede blivende følger af strålebehandling, er mænd med hoved-hals cancer en gruppe, som er ekstra hårdt ramt. Dette studie kan bidrage med nødvendig forskning på et underbelyst område, således at mænds oplevelser, bidrager til et af Kræftens Bekæmpelses indsatsområder om, at livet efter kræft bliver bedst muligt.
  I tidligere nationale såvel som internationale studier bliver patienterne screenet, i forhold til mundtørhed og sammenhængen med livskvalitet, ved hjælp af spørgeskemaer som metodisk redskab. I disse spørgeskemaer ses livskvalitet som sundhedsrelateret og er ofte koblet til graden af mundtørhed. Spørgeskema som metode begrænser muligheden for, at der genereres den nødvendige viden om de kræftramte mænds oplevede hverdagsliv. Derfor vil dette studie gå metodisk eksperimenterende til værks for at afklare
  • Hvilke områder af patientens hverdagsliv påvirkes af senfølger, som mundtørhed efter endt strålebehandling
  • Patienters oplevelse af livskvalitet set i relation til levevilkår, helbred og psykisk velvære
  Ved at anvende kvalitative interview og alternative metoder til dataproduktion søger vi at udfolde den mening, som knytter sig til patienternes oplevelser af livskvalitet, og dermed nå ud over spørgeskemaets begrænsninger. Der tages højde for at patienter med synke og tale udfordringer kan have svært ved at deltage i et interview, derfor anvendes supplerende materiale i form af billeder, tegninger, patientgeneret autofotografering og skriftligt materiale samt andre visuelle remedier.
  Denne viden kan anvendes til at målrette kommunikation, efterbehandling, rehabilitering og omsorg.
  Patienterne inkluderes via et eksisterende, kvantitativt projekt, som undersøger strålebehandlingens påvirkning på ørespytkirtlerne og de deraf afledte senfølger. Dette studiet undersøger i hvilken grad mundtørhed som senfølge, er blivende eller forbigående.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/20

  Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • livskvalitet
  • Hoved-hals-cancer
  • Kvalitativ metode
  • interviews