Livsstil og interesse for sundhedsfremme blandt studerende ved professionsuddannelserne i Sundhedsfaglig Højskole.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sammenfatter relevant og systematisk udvalgt litteratur, der har studerendes sundhedspraksis og sundhedsstatus som sit genstandsfelt. Projektet omfatter desuden en undersøgelse udført i eget regi, tilrettelagt som et kvalitativt studie med en række fokusgruppe interviews med sundhedsstuderende fra VIA . Det kvalitative studie har som formål at undersøge de studerendes praksisser, holdninger og meninger om sundhed både mens de er studerende samt hvilke tanker de har om betydningen af egen sundhedspraksis i rollen som sundhedsprofessionel. Slutligt er det et formål at få afdækket, om de studerende har et ønske om at sundhedsfremmeaktiviteter i højere grad tilbydes i campus regi, enten fritiden eller som en integreret del af undervisningen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/09/1230/01/13

Emneord

  • kost
  • ernæring
  • fysisk aktiv
  • livsstil