Lysten Lærdommen Livet. Bedst muligt liv – hele livet. Hvad virker for hvem, hvordan, hvornår og under hvilke betingelser?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er at udvikle et innovativt undervisnings- og uddannelseskoncept, der kan medvirke til at skabe forudsætninger for et helt liv med godt helbred og høj livskvalitet for borgere med særlige støttebehov. I 2015-16 gennemføres undervisnings- og uddannelsesforløbet som et pilotprojekt på tre sociale tilbud fordelt i tre midtjyske kommuner. Forløbet består af en række temadage, kaldet livscaféer. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem VIA, Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. CFK har det overordnede projektansvar for undervisnings- og uddannelseskonceptets udvikling og afprøvning. VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, har ansvar for udvikling af metoder til dataindsamling, evaluering og dokumentation af undervisnings- og uddannelsesforløbets virkning.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/15 → …

Emneord

 • kultur
 • kulturændring
 • sundhedsfremme
 • handicappede
 • kognitive og kommunikative vanskeligheder
 • udviklingshæmning
 • hjerneskade
 • kvalitativ metode
 • interview
 • observation
 • evaluering
 • virkningsevaluering
 • livskvalitet
 • kvantitativ metode
 • sundhedsmåling