Mødet med fremmede sprog. Sproglige hierarkier i den sprogpolitiske diskurs i nutidens Danmark og Tyskland

 • Daryai-Hansen, Petra (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Afhandlingens centrale udgangspunkt er to artikler af hendholdsvis Lund/Risager
  (2001) og Risager (2005). Disse artikler udvikler et begrebskompleks om sproglige
  hierarkiseringer, der skabes via inkluderende og ekskluderende praksisser og manifesterer sig igennem sprogvalg og sprogrepræsentationer. Artiklerne skitserer derudover den sproglige hierarkisering, der opfattes som værende hegemonisk (her forstået som ’fremherskende’) i nutidens Danmark: I denne sproglige stratigrafi står engelsk øverst og indvandrersprogene nederst. Dansk placeres i midten, lige over de andre store fremmedsprog. Risager (2005) fremhæver, at der mangler videregående forskning på området, især med henblik på en empirisk underbyggelse.
  Afhandlingen undersøger, om Lund/Risagers og Risagers fastlagte sproglige hierarki i
  Danmark kan bekræftes empirisk som værende hegemonisk, og om de tendenser, der er påviselige, er specifikt danske, eller om sammenlignelige hierarkiseringer også manifesterer sig i Tyskland. For at kunne udarbejde denne sammenligning udvikles der, teoretisk inspireret og med udgangspunkt i empirien, et instrumentarium til analyse af sproglige hierarkiseringer. Fokus ligger på repræsentationen af 'fremmede' sprog. Analysen baserer sig på danske og tyske statslige, sprogpolitiske, fortrinsvis skolepolitiske, diskursfragmenter publiceret mellem 2003 og marts 2008.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato11/08/0201/02/10

  Emneord

  • social inklusion
  • sprog
  • social eksklusion