Madleg fase 3- Madpakker, Mad og måltidspolitik i Sønderborg Kommune

  • Habekost, Ellen Ravn (Projektleder)
  • Feldstedt, Pia (Projektdeltager)
  • Kristiansen, Erik (Projektdeltager)
  • Nielsen, Claus Egeris (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse


University College Lillebælt og Måltidspartnerskabet ønsker at udarbejde en større projektbeskrivelse og søge midler til at gennemføre et udviklingsprojekt med fortsat fokus på maddannelse i daginstitutioner – i et sundheds- og dannelsesperspektiv. Projektet rettet sig mod daginstitutioner med både madpakke- og frokostordninger.
Formålet med projektet er at arbejde videre med aktivering af dannelsesidealet i Madleg, nemlig at børnene udvikler madmod og madglæde og får lyst til, på egen hånd – eller sammen med andre – at træffe valg, der tilgodeser velvære, trivsel og sundhed. Dette skal ses som et væsentligt bidrag i forhold til Lov om Dagtilbud, som tilsiger at Daginstitutioner skal bidrage til ”… at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring”.

Det er intentionen at projektet udmøntes i alle egne af landet i samarbejde med kommuner, alle professionshøjskoler og andre relevante aktører.

Projektet bygges op om 4 fokusområder:
1. Videreudvikling af maddannelse i daginstitutioner
2. Videreudvikling af uddannelsestilbud – fokus på maddannelse
3. Madleg og maddannelse hjemme i familien
4. Institutionshaver som settting for maddannelse


Pilotprojekt Madleg - Madpakker, Mad- og måltidspolitik i Sønderborg Kommune indgår, sammen med AMU- kursus for køkkenfaglige medarbejdere – fokus på madleg og maddannelse og samarbejde mellem køkken og stue både i kapacitetsopbygningen i forhold til ovenstående og som selvstændige projekter med værdi for såvel de involverede kommuner, som Måltidspartnerskabet.

Projektets mål er, i samarbejde med Pia Feldstedt, Sønderborg Kommune, at:
:
- Afprøve, dokumentere og evaluerer aktionslæringsforløb i mindst 1 institution med madpakker i Sønderborg Kommune (Bilag 1)

- Afprøve, dokumentere og evaluere model for udvikling af mad- og måltidspolitik i mindst 1 institution

- Generelt afsøge lokale muligheder for at bruge institutionshaver i maddannelsen i daginstitutioner i Sønderborg Kommune

- Påbegynde indkredsning af overgange mellem daginstitution og SFO, når det gælder maddannelse.

Nøgleresultater

Mad og måltidspolitik i Deutscher Kindergarten Broacker
Inspirationskort "Hvor kommer maden fra?"
Mad og måltidspolitik Hørup Centralskole
Kort titelMadleg - Madpakker, mad og måltidspolitik i Sønderborg Kommune
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/18 → …

Emneord

  • daginstitutioner
  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Maddannelse
  • Madleg
  • Madmod
  • madglæde