Makerspaces i folkeskolen

 • Buus, Lillian (Projektleder)
 • Hjorth, Mikkel (Projektdeltager)
 • Pilgaard, Michal (Projektdeltager)
 • Pechmann, Philipp (Projektdeltager)
 • Kjeldsen, Christian Christrup (Projektdeltager)
 • Nørgård, Rikke Toft (Projektdeltager)
 • Madsen, Simon Ryberg (Projektdeltager)
 • Overgaard Sørensen, Julie (Projektdeltager)
 • Basballe, Ditte Amund (Projektdeltager)
 • Skaalum Bargaisen, Thomas (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Evalueringsprojektet er et samarbejde mellem VIA, DPU og Epinion støttet af Villum Fonden ift. at evaluere projekterne Villum fonden har støttet mht. etableringen af "Makerspaces som læringslaboratorier".

Evalueringsdesignet lægger op til 1) at afdække læringsmiljøer og -rum og 2) at belyse læreprocesser og læringsaktiviteter samt 3) at identificere lærerens didaktiske overvejelser og pædagogiske praksis. Desuden skal evalueringsdesignet være medvirkende til at understøtte Villum Fonden i en eventuel justering samt prioritering ift. den strategiske indsats på området Børn, Unge og Science.

Evalueringen vil endvidere bidrage med feedback til de elleve kommuner, der har modtaget støtte til etableringen af makerspaces, både i relation til den enkelte kommune men også i et mere tværgående perspektiv. Den indsamlede viden og erfaring formidles ligeledes til interessenter med interesse i etableringen af makerspaces, hvilket vil ske via udarbejdelsen af mønstre og modeller, som bl.a. skitserer potentialerne og udfordringerne ift. udformning af læringsmiljøer og ift. pædagogisk praksis mhp. at understøtte meningsfuld brug og skabelse af rammerne til læring samt organiseringen af makerspaces.

Evalueringen afspejles i indsamling af tværgående kommuners individuelle data, spørgeskemaundersøgelser, case-studier, dokumentanalyser, interviews og mobiletnografi.

Evalueringen er bevilliget med 2999000 kr.

Lægmandssprog

Projektet vil evaluere de 11 kommuner, som støttet af Villum Fonden er i gang med at etablere makerspaces.
Et makerspace er et rum, som er indrettet så det inviterer til at børn og unge kan arbejde med innovation, kreativitet og produktion på forskellig vis og understøttet af forskellige digitale og analoge teknologier. Et makerspace skal også bidrage til at børn og unge lærer at bruge, skabe og forstå disse teknologier, men de skal også lære at forholde sig kritiske, reflekterende og undersøgende ift. teknologierne. Teknologierne spænder lige fra VR-briller, robotter, 3D printere til loddekolber, limpistoler og boremaskiner.
Evalueringen vil se på hvordan makerspaces indrettes, hvilken form for undervisning der sker i og omkring makerspace, samt hvad eleverne får ud af undervisningen i makerspace.

Nøgleresultater

Evalueringsprojektet vil skitsere modeller for potentialer og udfordringer, som kan bruges til at skabe de bedste rammer for etableringen af makerspaces både organisatorisk, didaktisk pædagogisk og læringsmæssigt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/01/2130/12/25

Samarbejdspartnere

 • Epinion
 • Aarhus Universitet
 • VIA (leder)

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • makerspaces
 • folkeskole
 • læring
 • evaluering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.