MakerVærket Frederikssund

Projektdetaljer

Beskrivelse

Frederikssund Kommune er bevilliget midler VILLUM FONDEN til et bredt løft praktisk-teknisk og kreativt-innovativt i kommunens grundskoler gennem etablering af et Makerspace i tilknytning til alle kommunens grundskoler og vores uddannelsescentrum Campus Frederikssund.
MakerVærket er et løsnings-fokuseret eksperimentarium, som bringer børn og unge og erhvervsliv sammen. Hverdagen kalder på forandringsskolede kræfter, der befinder sig naturligt i pludseligt opståede problemstillinger, kan samle procesorienterede teams omkring sig og arbejde hurtigt og iterativt med bred viden-anvendelse frem mod brugbare løsninger. Det kræver en anden tilgang end den, som skoler og uddannelser normalt beskæftiger sig med - en langt mere problem - end videns-baseret tilgang, og en tilgang der i høj grad er eksperimenterende og mere mulighedsbaseret end evident-logisk baseret på applikation af viden.
Frederikssund vil diplomuddanne 25 Makervejledere – 15 grundskolelærere, 5 lærere på vores ungdomsuddannelser og 5 pædagogiske ledere. Makervejledere på ungdomsuddannelserne får en særlig rolle ift. grundskolelærere, hvorfor et kompetenceløft her, også er et kompetenceløft af grundskolelærere. Alle vejledere får rolle på egen skole ift. andre lærere, som bliver ”føl” i aktionslæringsforløb. Diplomuddannelsen udvikles i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og tilpasses MakerVærkets tredobbelte fokus på maker-didaktik, teknologiforståelse og erhverv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2130/06/22