Managing Microbial Corrosion in Canadian Offshore & Onshore Oil Production Operations

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet Managing Microbial Corrosion in Canadian Offshore Oil Production Operations, der er støttet af Genome Canada, skal give en mere tværfaglig forståelse af mikrobiologisk korrosion, udvikle forbedrede metoder og værktøjer til forudsige og afbøde mikrobiologisk korrosion af fx rørledninger samt udvikling af forbedrede strategier med henblik på at reducere potentielle udslip og miljørisiko, når store mængder olie transporteres via rørledninger over store strækninger.

Forskere fra VIA Byggeri, Energi & Miljø skal bidrage med: 1) udvikling af modelværktøjer til industrien, 2) oversættelse af eksperimentelle data til brug i industristandarder og 3) formidling af resultater.
Projektets udvikling af viden om mikrobiologisk korrosion forventes desuden at blive formidlet og anvendt inden for andre områder, hvor korrosion er en udfordring, fx inden for den øvrige forsyningsindustri (drikkevand, spildevand og fjernvarme).
Projektet understøtter centerets strategiske fokus på miljøområdet og skal desuden være med til at sikre et internationalt videngrundlag på VIAs ingeniøruddannelser inden for området, særligt på bygnings- og forsyningsingeniøruddannelserne.

Projektet strækker sig over en 4-årige periode og har et totalbudget på 55 millioner kr. Projektets partnere er bl.a. Genome Canada, University of Calgary, University of Alberta, DNV GL og finansieres under Large Scale Applied Research Competition, Genome Canada.
AkronymLSARP
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1731/12/21

Emneord

  • Teknik, ingeniørvidenskab og IT