Mandekraft

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Baggrunden for projekt MANDEKRAFT er ikke, at der er for mange kvinder i omsorgsjob, men derimod at der er for få mænd.
  Ligestilling, kønsroller og det kønsopdelte arbejdsmarked søges påvirket ved at frembringe nye holdbare og vedvarende praksisser for rekruttering af mænd indenfor omsorgsfag. Projektets overordnede mål er at opbløde det kønsopdelte arbejdsmarked inden for omsorgsområdet i trekantområdet ved at udforme rekrutteringsmateriale der er udformet af mænd til mænd.
  Metodisk vil projektet anvende brugerdreven innovation i et forsøg på at nytænke den kønnede udfordring regionen står i mht rekruttering af mænd til omsorgsfag.
  Projektet vil udelukkende have fokus på rekruttering af mænd til omsorgsfag som (pædagog, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske), hvor SOSU området også kan profitere af projektet.
  Mænd har brug for rollemodeller indenfor omsorgsfag. Dette er desværre ikke muligt i rekrutterings øjemed, da mænd ingen visuelle rollemodeller har gennem billeddatabaser m.v. Unges brug af medier giver således negative konsekvenser for potentielle mandlige ansøgere til omsorgsfag, da de ikke føler sig visuelt genkendt indenfor disse omsorgsprofessioner.
  Metodisk vil der blive anvendt brugerdreven innovation for at sikre at det er mændene egne billeder og ord der anvendes i rekrutteringsøjemed. Der vil samtidig arbejdes udfra en empowerment tankegang, hvilket vil sige, at deltagernes ressourcer og ideer er styrende for processen. Målet er at mændene deler ud af deres erfaringer til hinanden, men også til offentligheden ved brug af forskellige virkemidler eksempelvis visuelle og illustrative udtryk som dels bliver lagt ud på projektets hjemmeside samt kan anvendes ved forskellige uddannelsesmesser m.v.
  De deltagende mænd er udd. mænd indenfor omsorgsfag, mandlige stud. indenfor omsorgsfag samt potentielle unge mænd der påtænker at søge ind på et omsorgsstudie.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1431/12/14