Projektdetaljer

Beskrivelse

Følgeforskning på pilotprojekt til styrkelse af Pædagoguddannelsens pilotprojekt om styrkelse af tutorarbejdet med henblik på at fremme trygge anti-racistisk/anti-sexistisk studiemiljøer under studiestart.

Følgeforskningen har til formål at skabe viden om, hvordan den mangfoldighedssensitive træning af tutorerne udspiller sig, hvilke dynamikker den skaber i tutorgruppen, og hvordan tutorerne oplever den mangfoldighedssensitive træning. Derudover vil følgeforskningen afdække tutorernes forståelser, holdninger og tilgange til mangfoldighed før og efter forløbet med det mangfoldighedssensitive træningsforløb. Denne viden skal dels informere den løbende udvikling og justering af træningsforløbets design, fokus og indhold, dels udgøre grundlaget for den endelige konceptualisering af træningsforløbet til videre implementering i træning af tutorer. Endeligt vil følgeforskningens resultater danne grundlag for evaluering af pilotprojektet.
Konkret skal følgeforskningen:
a)Vidensbasere træningsforløbets indhold og metoder, sådan at de tager afsæt i aktuel viden om mangfoldighedssensitivitet i studiemiljøer på videregående uddannelser
b)Kvalificere arbejdet med at designe og konceptualisere træningsforløbet
c)Dokumentere træningsprocessen og dens indbyggede sociale dynamikker og oplevede effekter
d)Evaluere pilotprojektet mhp. at formulere anbefalinger til implementering af mangfoldighedssensitiv tutortræning på professionsuddannelser

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/2130/06/22

Emneord

  • pædagoguddannelsen
  • tutorarbejde
  • krænkende adfærd
  • studiemiljø
  • videregående uddannelser
  • anti-racisme
  • anti-sexisme
  • inklusion
  • Forebyggelse