Medborgerskab og demens - inkluderende lokalsamfund til aktivt medborgerskab for mennesker med demens

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet:
Formålet med projektet er gennem samskabelse at mindske ulighed i sundhed ved at udvikle indsatser med borgere med demens som den primære målgruppe. En lokal samskabende indsats på demensområdet kan udvikle lokale netværk og fællesskaber, der rummer aktivt medborgerskab for mennesker med demens og deres pårørende. Her ligger et potentiale for at give mennesker med demens og deres pårørende mulighed for at bevare eller udvikle nye former for samvær, aktivitet og fællesskaber – og dermed højere livskvalitet og trivsel. Målet er at udvikle en generisk model for helhedsorienterede indsatser, der muliggør en værdig hverdag og et aktivt medborgerskab i inkluderende lokalsamfund for borgere med demens og deres pårørende og samtidig skabe vidensgrundlag for nye social- og sundhedsprofessionelle kompetencer. Projektets resultater vil kunne vejlede etableringen af inkluderende lokalsamfund i andre kontekster, udgøre inspiration for nye samarbejder mellem velfærdssektor og civilsamfund samt uddannelser og forskningsmiljøer på UCL.
Forankring:
Forskningsprojektet ’Medborgerskab og demens’ forankres på tværs af UCL’s fire uddannelsesområder: Anvendt Sundhedsforskning, Anvendt Velfærdsforskning, Sundheds og Socialt Arbejde og Anvendt Erhvervsforskning, i samarbejde med 3 fynske kommuner, borgere, politikere, lokalsamfund, foreningsliv, erhvervsliv m.fl. 'Medborgerskab og demens' knytter an til UCL’s tværgående forskningsstrategi ”Det gode liv” hvor ambitionen er, at skabe holistiske, kreative og bæredygtige løsninger gennem tværgående, helhedsorienteret og praksisnær forskning.
Kort titelMedborgerskab og demens
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato09/12/2130/06/24

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Erhvervsliv, handel og økonomi

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.