Meningstab og meningsdannelse i lærer- og pædagoguddannelserne i Norden/2020

 • Lodberg, Bodil Elisabeth (Projektdeltager)
 • Bøje, Jakob Ditlev (Projektleder)
 • Kristiansen, Aslaug (Projektleder)
 • Rothuizen, Jan Jaap (Projektleder)
 • Iskov, Thomas (Projektdeltager)
 • Tange, Niels Bjerre (Projektdeltager)
 • Legarth, Jette Lund (Projektdeltager)
 • Lager, Karin (Projektdeltager)
 • Sjöberg, Lena (Projektdeltager)
 • Larsson, Johanna (Projektdeltager)
 • Haraldstat, Åse (Projektdeltager)
 • Stray, Ingunn (Projektdeltager)
 • Andresen-Maharaj, Kristin (Projektdeltager)
 • Hansen, Dion R. (Projektdeltager)
 • Ribers, Bjørn (Projektdeltager)
 • Nyckel, Jan G. (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

fra projektbeskrivelsen:
I projektet vil vi arbejde ud fra en tese om, at der er brug for at nytænke og styrke undervisningsformer og demokratiske dannelsesrum i forlængelse af den nordiske skoletradition
(Lundahl, 2016; NordForsk, 2018; Telhaug, Mediås & Aasen, 2006). Herunder inddrage og invitere lærer- og pædagogstuderende til at blive aktører i egen uddannelse i dialog med andre om pædagog- og lærerfaglige sagsforhold – f.eks. hvordan man kan støtte børn og unge til at udvikle omsorg for hinanden og for et fælles planetært liv.

Lægmandssprog

• Opbygge et nyt netværk med fokus på de nordiske lærer- og pædagoguddannelser.
• Nytænke og styrke nordiske uddannelses- og dannelsestraditioner under aktuelle muligheder og begrænsninger.
• Danne ny mening med og legitimitet omkring de nordiske lærer- og pædagogprofessioner.
• Styrke rekrutteringen til lærer- og pædagoguddannelserne.
• Skabe øget viden om ligheder og forskelle, muligheder og begrænsninger ved de nordiske lærer- og pædagoguddannelse

Nøgleresultater

• Nye undervisnings- og dannelsesformer med fokus på demokratisk inddragelse og meningsskabelse i forlængelse af den nordiske skoletradition. Projektet forventer at udvikle prototyper, som, med respekt for lokale forhold, kan udbredes til andre institutioner og lande i EU.
• Større meningsfuldhed og tilfredshed med uddannelserne blandt de studerende, udtrykt via evalueringer og kvalitetsmålinger.
• Vejlednings- og markedsføringsmateriale med henblik på at styrke rekrutteringsgrundlaget til lærer- og pædagoguddannelserne.
Kort titelNordisk projekt Meshape
AkronymMeshape
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2001/08/23

Samarbejdspartnere

 • Syddansk Universitet (Projektpartner) (leder)
 • Högskolan i Väst (Medansøger)
 • University of Agder

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • meningsskabelse
 • meningstab
 • Uddannelse, professioner og erhverv