Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekts formål er at fremme den mentale sundhed og dermed uddannelsesdeltagelsen blandt studerende på en videregående uddannelse i Danmark vha. at indsatsen ’ABC for mental sundhed’. 
Interventionens formål er at give viden og refleksion om mental sundhed, skabe en fællesskabsfølelse og samhørighed på det enkelte hold, der vil øge deltagelsen og gennemførsel af uddannelsen. På kort sigt får interventionsholdene viden og færdigheder i mental sundhed både på individ-, holdfælleskabs-, professions-, og samfundsniveau, og dermed også mulighed for at sætte deres viden om mental sundhed i spil i løbet af hele uddannelse og i deres praktikforløb. På lang sigt vil investering i studiestart gøre det muligt for uddannelserne bedre at kunne fastholde deres studerende på studiet, bedre uddannelsesdeltagelsen og dermed sikre at flere gennemfører uddannelsen, hvilket er et stort samfundsproblem, da der nu og i fremtiden vil være mangel på pædagoger og lærere.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2331/12/23

Emneord

  • inklusion
  • ABC-metoden
  • mental sundhed
  • Trivsel
  • Studiestart
  • BA uddannelse
  • frafald