Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med forskningsarbejdet er at udvikle og kvalificere konkrete tiltag i den danske folkeskole,
der kan bidrage til at rekruttere nye lærere
der kan udvikle og bevare arbejdsglæden som lærer og dermed fastholde såvel nye lærere som etablerede erfarne lærere
der kan bidrage til kompetenceudvikling for erfarne, etablerede lærere i konstruktivt samspil med understøttelsen af nyuddannede lærere og samtidig
kan bidrage til professions- og organisationsudvikling som sikrer og udvikler pædagogisk praksis med høj faglig kvalitet.

I denne sammenhæng vil der i aktionsforskningsprojektet være fokus på at afprøve forskellige mentoring –former og her se på
Hvilke muligheder og begrænsninger der er ved disse?
Hvori udfordringerne ligger hos mentor og novicer og hvad man specielt skal have fokus på /være opmærksom på for at få det optimale udbytte af de forskellige måder.
Hvilke rammefaktorer, der bør medtænkes i de forskellige måder,
Hvor der ser ud til at være størst mulighed for organisationsudvikling og udfordringer for erfarne lærere,

I forhold til dette har vi sat fokus på mentorskabet i Herning Kommune. Med udgangspunkt i ovenstående formål og ovenstående skitseret viden har vi igangsat tre forskellige tiltag, som i denne sammenhæng isoleres som tre enkelte tiltag, men som med faserne i Chicago-erfaringerne, kan tænkes sammen til et samlet forløb over år og som i en senere fase kunne tænkes sammen med konkret organisationsudvikling for kommunens skoler. Tiltagene er én til en mentoring, transparens og supervision og gruppementoring.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1031/12/10

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Herning Kommune (Projektpartner)

Emneord

  • lærere
  • mentorskab
  • professionel udvikling