Merkur: National web-baseret dataplatform til drikkevandsbehandling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Merkur er et nyt landsdækkende, web-baseret platform
til vandbehandlingsdata. Formålet er at fremme en evidens-baseret tilgang til design- og driftsaktiviteter inden for vandselskabernes drikkevandsbehandling samt frembringe en dybere forståelse af vandbehandlingsprocesser. Ved at bidrage til Merkur med oplysninger og målinger, kan forsyninger få større indblik i egen vandbehandling ved en benchlearningsproces, hvor der indgår en lang række grafer af diverse performance parametre. Ved projektets afslutning vil Merkur indeholde data fra 23 vandværker. Projektet har desuden til formål at skabe et levende udvekslingsforum til hele vandbranchen til deling og drøftelser af de opnåede resultater og viden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2001/10/21

Emneord

  • Teknik, ingeniørvidenskab og IT
  • drikkevand
  • vandbehandling