Metoder til journalistisk fortælling

Projektdetaljer

Beskrivelse

”Skriv om det du kender og gør det redeligt” (Hemingway 1936)

Dybt ned i journalistikkens universelle værktøjskasse. En udforskning i praksis af metoder til subjektive journalistiske fortællinger: Fortællerrollen, 1. person/jeg-fortælling, 3. person/observerende fortæller. Kronologier og fortællingens motor. Nutid og/eller datid, fortid og samtid. Anslag og sætningernes opbygning med varierede sætningskonstruktioner. Forvægt og/eller bagvægt. Scener. Præcise realoplysninger. Originale opremsninger. Benævnte navneord. Detaljemættede sætninger uden ophobning af tillægsord og/eller mange vurderende tillægsord til stemningsopbygning?
Alle journalistiske tekster skrives ud fra fortællerens subjektive og værdimæssige perspektiv og med et kulturelt udgangspunkt, hvordan så med objektiviteten, sandhedsværdien? Et af svarene er transparens men hvordan? Hvilke andre svar er der?

Der findes en omfattende journalistisk og litterær praksis, megen faglitteratur og en del skrivevejledninger på området. Jeg vil lægge nyt til blandt andet ved at udarbejde journalistiske tekststykker, der udforsker og reflekterer over metoderne og inddrager litteraturen.
Undervejs vil jeg indsamle og bearbejde stof til en forskningsartikel, der afsluttende diskuterer tekstens og den journalistiske fortællingens rolle i den digitale medieøkologi, det aktuelle mediesystem
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/2001/06/22