Midtjysk Energi- og Miljøsamarbejde i Chengdu, Kina

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Samarbejdets formål er opbygning af et fælles forsknings- og udviklingscenter inden for energi og miljø i Chengdu. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommuner og videninstitutioner i Chengdu og Horsens for at sætte fokus på udvikling af dansk-kinesiske projekter.
  Bl.a. gennem - opstilling af fælles dansk/kinesiske udviklingsprojekter med deltagelse af danske og kinesiske partnere - udvikling af undervisnings/uddannelsessamarbejde med henblik på implementering af danske uddannelser i Kina og tiltrækning af kinesiske studerende til Danmark
  - samarbejde omkring ph.d. studerende, der udstationeres i såvel Kina som Danmark, og dermed sikrer en videnopbygning, som vil være relevant for den videre udvikling af centerets arbejde - udvikling af løsninger på konkrete problemer inden for de valgte fokusområder i samarbejde med centeret og herigennem skabe efterspørgsel efter dansk viden, produkter, serviceydelser og danske samarbejdspartnere.
  Virksomhedssamarbejdet skal skabe et netværkssamarbejde mellem de involverede virksomheder for sammen at kunne dække de relevante fagområder, der har størst bevågenhed i Kina. Samarbejdet skal desuden lette virksomhedernes indgang til det kinesiske marked og på sigt føre til øgede eksportmuligheder for cleantech virksomheder i Region Midt inden for energi og miljø.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/12/1301/10/14

  Emneord

  • samarbejde
  • energi
  • miljø
  • vandforsyning
  • vandmiljø
  • jordforurening
  • energiforbrug
  • energilagring
  • drikkevand
  • spildevand
  • projektsamarbejde
  • Kina