Mind the gap! - Incorporation of the social determinants of health in home care nursing - a quest for health equity and social justice

Projektdetaljer

Beskrivelse

Changes in Danish healthcare shift the place and focus of care and treatment from hospitals to homes. Home care nursing has attributes that makes it an ideal practice to work towards health equity. One way to do so is by addressing the social determinants of health (SDoH)
The purpose of this project is to investigate and describe how home care nurses incorporate SDoH in the planning and delivering of care for their patients. The overall aim is to facilitate the incorporation of SDoH in home care nursing practice towards more health equity and social justice for the recipients.
The project applies an interpretive qualitative design as described by Benner. By applying Benner’s methodology clinical wisdom and expertise is extracted and practice thereby informs theory directly. Participant observation and small group interviews will be the mode of data collection. 12 nurses from two districts will participate. A scoping review on social justice and nursing will be done at the onset.

Lægmandssprog

Ændringer i det danske sundhedsvæsen fører til færre og kortere sygehusindlæggelser samt udflytning af mere pleje og behandling fra region til kommuner. Samtidig vokser uligheden i sundheden. De sociale determinanter for sundhed såsom fx uddannelse, bolig og socialt netværk mm. spiller en stor rolle i den stigende ulighed. Ligeledes menes det, at de kan spille en afgørende rolle i at mindske den. Det er bredt anerkendt at sygeplejersker spiller en væsentlig rolle i at bekæmpe ulighed i sundhed og dermed sikre social retfærdighed. Blandt ledende forskere i sundhed og sygepleje anses det for nuværende som den mest presserende forskningsopgave inden for sygepleje, at få kortlagt hvad sygeplejersker på nuværende tidspunkt gør, for at adressere og inkorporere de sociale determinanter for sundhed når de planlægger og udfører pleje og behandling til patienter. Dette for, at kunne kortlægge den kliniske ekspertise og implicitte praksis viden på området og begrebsliggøre den således, at den kan være udgangspunkt for udvikling af interventioner, teorier eller lignende. om emnet. Dette projekt søger at gøre netop dette i konteksten af hjemmesygeplejen, der som praksis rummere muligheder for på særlig måde, at få indsigt og viden om patients og dennes livsverden. Ved at observere og interviewe hjemmesygeplejersker er det projektets mål at få ekspliciteret deres både bevidste og ubevidste viden, refleksioner og skøn i forhold til inkorporeringen af viden om de sociale determinanter for sundhed når de planlægger, udfører og evaluere pleje og behandling til borgere i eget hjem. 12 hjemmesygeplejersker fra to forskellige kommuner deltager i projektet, og vil blive fulgt i deres daglige arbejde samt deltage i gruppe interviews. Deres kliniske ekspertise og praktiske viden vil således bliver udvundet og begrebsliggjort for dernæst, at kunne danne grundlag for kompetenceudvikling af hjemmesygeplejersker, undervisning af sygeplejestuderende, udvikling af teori og interventioner samt være katalysator for fremtidig forskning.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2231/03/25