Misbrugeres oplevelse af hospitalsindlæggelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Misbrug af alkohol og andre rusmidler samt socialt udsathed er et udbredt problem i Danmark, der jævnligt debatteres i den offentlige debat. Denne strækker sig mellem to yderpoler: En medmenneskelig vinkel, hvor ulighed i sundhed hos misbrugere problematiseres til en mere fordømmende vinkel, hvor der fokuseres på de ressourcer, det danske samfund ’spilder på folk’ med misbrug. Selv om debatten består af flere vinkler med forskelligrettede interesser, så er borgere med et misbrug på den ene side en gruppe, der på mange måder udfordrer vores normer og holdninger til, hvad det gode og sunde liv er, og hvad velfærdsstatens ressourcer kan og skal bruges på. På den anden side af den offentlige samfundsdebat ses en borger, der er socialt udsat med et alkohol- og/eller stofmisbrug. En borger, der kan have negative oplevelser med det offentlige social- og sundhedssystem, hvor tilbuddene måske ikke er tilpasset denne særlige gruppes behov. Der er derfor behov for at opbygge viden om, hvordan sundhedssektoren kan tilrettelægge kontakten og samarbejdet med denne gruppe af borgere i deres møde med hospitalsvæsenet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1231/03/15

Emneord

  • forebyggelse
  • alkohol
  • midaldrende
  • forebyggelse
  • sundhedspædagogik
  • alkoholforebyggelse