Mobil Sundhedsteknologi - et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et phd projekt, forankret på Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital. Formålet med studiet er at undersøge, hvilke behov postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose ved en DXA scanning, har i forhold til at håndtere det at være patient i gråzonen mellem syg og rask. Det undersøges samtidig, om mobil sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til disse kvinder, således at de understøttes i at udvise handlekraft og egenomsorg. Det teknologiske tilbud udvikles i et tværprofessionelt samarbejde mellem ny diagnosticerede kvinder, almen praktiserende læger, læger samt personale fra Osteoporoseklinikken på OUH, Osteoporoseforeningen samt virksomheden Mobile Fitness. Efter teknologien er udviklet, skal denne testes i en interventionsfase. Projektet er støttet af Region Syddanmark og medfinansiering fra Mobile Fitness
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1501/03/18

Emneord

  • sundhedsteknologi