Modeller og formativ evaluering i målstyret biologi-undervisning.

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Begrundelse:Ved indførelsen af nye Fælles Mål (UVM, 2014) blev der introduceret fire overordnede kompetencemål. Et af disse er modelleringskompetence-målet. Det er imidlertid svært, at få ændringer af formelle krav gennemført i skolens praksis, så der opnås sammenhæng mellem mål, undervisning og evalueringsformer (Shepard et al. 2009).

  Hvis formelle mål skal omsættes til praksis, er der bl.a. behov for at lærerne (i) kan få øget forståelse af evalueringsformer, som afspejler de nye kompetencemål, og (ii) støttes til at anvende disse nye former i praksis (Ruiz-Primo & Shavelson 1996).

  Fælles Mål kan opfattes som et centralt værktøj ift. at understøtte lærernes arbejde med at få en kvalificeret sammenhæng mellem kompetencemål, undervisning og evalueringsformer. Det er derfor relevant at (i) analysere hvordan modelleringskompetencebegrebet kommer til udtryk i Fælles Mål; (ii) undersøge om det er muligt at udfolde og underopdele det overordnede modelleringskompetence-mål fra Fælles Mål til specifikke progressionsopdelte læringsmål med tilhørende evalueringskriterier (”tegn på læring”), og (iii) eksemplificere hvordan disse evalueringskriterier kan anvendes i en specifik undervisningssekvens, hvor der er sammenhæng mellem mål, undervisning og evalueringsformer.

  Undersøgelse:
  Med udgangspunkt i Fælles Mål for biologi ønsker jeg i projektet at undersøge, hvordan man vha. modeller i undervisningen kan:
  • Udfolde og underopdele modelleringskompetencemålet fra Fælles Mål til specifikke læringsmål med tilhørende evalueringskriterier. Kriterierne vil beskrive forskellige mål ”taksonomier” indenfor modelleringskompetence begrebet
  • Formulere læringsmål med tilhørende iagttagelige evalueringskriterier med udgangspunkt i modelleringskompetence begrebet og et specifikt biologifagligt emne
  • Skabe sammenhæng mellem kompetencemål og undervisnings- og evalueringsformer vha. forskellige ”modeltyper” i undervisningen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato04/11/1402/03/15

  Emneord

  • undervisning
  • kompetencemål
  • modelleringskompetence
  • naturvidenskabelige fag
  • Fælles Mål 2014
  • modeller
  • biologi

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.