Modellering af balance på en vippe

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forløb til fysik/kemi og matematik i 8. klasse - Modellering af balance på en vippe

Deltagerne i forløbet var lærer Thor Hansen og de to 8. klasser fra Tingkærskolen. Fra LSUL medvirkede John Schou med udvikling af materialer og som deltager i ca. halvdelen af undervisningen.

Udgangspunktet for forløbet var et ønske om at tydeliggøre, at det eleverne arbejder med i matematik og fysik har meget til fælles, og et ønske om at benytte programmering som et redskab i arbejdet med de to fag. Det var samtidig et ønske, at eleverne skulle arbejde undersøgende, så de selv skulle igennem dele af en modelleringsproces for at forstå og beskrive de fysiske sammenhænge og den matematiske beskrivelse af dem.

Vippen udmærker sig bl.a. ved, at de indgående variable (afstande og masser) er velkendte fra hverdagserfaringer og er umiddelbart forståelige for eleverne. Fænomener som fx strømstyrke, spænding og elektrisk modstand er langt mere abstrakte og derfor sværere at håndtere i en modelleringssituation.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/1620/06/16