Projektdetaljer

Beskrivelse

Betegnelsen tosproget bruges om elever, der har et andet modersmål end dansk. Der ofres stor opmærksomhed på at måle, veje og udvikle disse eleveres andetsprog - dansk. Men gruppen af tosprogede elever er differentieret og vi må antage at begrebet tosproget dækker over meget forskellige flersprogede kompetencer, men reelt ved vi ikke ret meget om, hvilke sprogfærdigheder såkaldt tosprogede elever reelt har ved skolestart. Dette projekt undersøger en større gruppe tosprogede elevers sprogfærdigheder på modersmålet i forbindelse med en forsøgsindsats med modersmålsundervisning i 1. klasse på ca 30 skoler i Danmark.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1431/07/15