Modtagerorienteret kommunikation i klient-rådgiver-relationelt samarbejde med vægt på medie- og organisationsudvikling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skulle sikre videndeling og -overførsel mellem redaktører og projektledere på de forskellige programområder på Uniradioen, medie- og studenteraktivistisk NGO, forankret på Københavns Universitet for studerende her og på alle andre videregående uddannelser samt sikre muligheder for at styrke ekstern profilering og image i omverden ift. aktive, støtter og sponsorer.
Samtidig betød det for studerende real-tids erfaring med udfordringer og muligheder i modtagerorienteret kommunikation og relationskompetent samarbejde i praksis – og/men under samtidig skærmede vilkår, idet der er underviseransvarlig tilstedeværelse, observation, deltagelse og efterbehandling i hele forløbet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/05/19